Nekretnine
 
 
  Naslovna Nekretnine Poljoprivredno zemljište u Vojvodini
 

Voćnjak jabuka površine 5 hektara u Tavankutu
Voćnjak jabuka površine 5 hektara, sa 13.300 sadnica (jonagold, zlatni delišes, gala, greni smit, ajdared, jonagold) u punom rodu, 8 godina starosti. Salaš sa ekonomijom i kompletnom infrastrukturom. U sastavu imanja je 3 hektara oranice, 2 klase, slobodne za nove zasade.

Prodajna cena: 170.000 evra sniženo na 150.000 evra

pogledajte slike

Poljoprivredno zemljište površine 80 hektara
Poljoprivredno zemljište, prve i druge klase, povrsine 80 hektara, grupisano na jednom mestu na teritoriji Opštine Zrenjanin - kod Ečke, 2 km je udaljeno od asfaltnog puta.
Prodajna cena: po dogovoru, kontaktirajte nas...
slike - mail

Imanje sa 800 hektara poljoprivrednog zemljišta
Imanje sa kaštelom, silosima, ekonomskim objektima i poljoprivrednim zemljištem tipa černozem 2. klase, površine 800ha [ table od 360, 250, 140 i 50 ha] na severu Bačke na teritoriji Opštine Sombor. U sastavu imanja je silos koji ima 8 ćelija kapaciteta 400 vagona i dodatna tampon ćelija kapaciteta 20 vagona, sušara kapaciteta 14 tona na sat [cerova sušara] i poljoprivredna vaga, koji se nalaze na građevinskom izgrađenom zemljištu površine 20.000m2. Kaštel je površine preko 1000 m2, u čijem okruženju se nalazi mašinski park površine 250m2, podno skladište površine 500m2, benzinksa pumpa, sve na građevinskom izgrađenom zemljištu ukupne površine 15.000 m2 na teritoriji Opštine Sombor.
Prodajna cena: po dogovoru, kontaktirajte nas...
pogledajte slike

2.377 hektara poljoprivrednog zemljišta
Poljoprivredno zemljište površine 2.377 ha na teritoriji opštine Novi Bečej sa pripadajućim ekonomskim objektima. Obradivo poljoprvredno zemljište je prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste klase, tipa čermozem, grupisano je na jednom mestu. Ovo imanje se nalazi na teritoriji Opštine u blizini reke Tise, tako da zemljište ima uslove da se organizuje sistem za navodnjavanje.
Prodajna cena celokupnog imanja sa ekonomskim objektima i poljoprivrednim zemljištem: po dogovoru, kontaktirajte nas...
Moguć dogovor za kupovinu manjih parcela.

pogledajte slike
pogledajte raspored parcela

Imanje sa 2.110 hektara poljoprivrednog zemljišta
Poljoprivredno imanje sa ekonomskim objektima i poljoprivrednom mehanizacijom na teritoriji opštine Kikinda. Zemljište je razvrstano u niz parcela, ali u osnovi se radi o kompleksiranom zemljištu na 4 lokacije, gde se dolazi asfaltnim putem ili dobro uređenim zemljanim putevima. Kvalitet zemljišta je dominatno 4. i 5. klasa, ritska crnica, beskarbonatna uglavnom teškog mehaničkog sastava bez posebne opterećenosti suvišnim vodama i uglavnom pogodno za gajenje klasičnih ratarskih kultura u uslovima suvog ratarenja.
Prodajna cena: po dogovoru, kontaktirajte nas...
pogledajte slike
pogledajte raspored parcela

Ekonomija sa 225 hektara oranice pod sistemom za navodnjavanje
Poljoprivredna ekonomija na teroitoriji Opštine Novi Kneževac sa kompletnom infrastrukturom, sa poljoprivrednom vagom, mašinskim parkom, dva skladišna prostora od po 1000 m2, benzinskom stanicom, na građevinskom izgrađenom zemljištu površine 3 hektara, nalazi se na 200 metara udaljena od poljoprivrednog zemljišta površine 225 hektara. Zemljište je grupisno na jednom mestu, kvaliteta prve i druge klase, nalazi se neposredno uz reku Tisu, oranice su pod sistemom za navodnjavanje.
Prodajna cena: po dogovoru, kontaktirajte nas...

Voćnjak na Paliću
Voćnjak u punom rodu, površine 8 jutara na Paliću na Tresetištu pod zasadima jabuke, kajsije i šljive. Poseduje sistem za navodnjavanje i ograđen je.
Prodajna cena:50.000 evra sniženo na 25.000 evra

Poljoprivredno zemljište
Poljoprivredno zemljište 4. i 5. klase, površine 212 hektara. Parcela u jednom komadu, u Srpskom Krsturu, kod Novog Kneževca. 20 ha kultivisanog pašnjaka, a ostalo je pod kulturama: kukuruz, soja, suncokret.
Prodajna cena: po dogovoru, kontaktirajte nas...
pogledajte slike

   
NAPOMENA: Model realizacije kupovine nekretnine je Pismo o namerama upućeno Agenciji za promet nekretnina Kastor na email adresu info@kastorinvestments.rs.
 
 
  na vrh strane  
  KASTOR doo AGENCIJA ZA PROMET NEKRETNINAMA
Matka Vukovića 2, sprat 1, 24000 Subotica, Serbia
tel : +381 24 553503, fax : +381 24 600536

email : info@kastorinvestments.rs